+48 570 103 102

Diagnoza Neuroflow

Terapia Neuroflow ATS to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on – line.

Terapia Neuroflow ATS to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on – line.

Przyczyny APD:

Zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów, nieprecyzyjna synchronizacja neuronalna

Nietypowa asymetria półkul mózgowych dotycząca reprezentacji słuchowej

Niewystarczające przekazywanie informacji słuchowej przez połączenie międzypółkulowe

Opóźnione dojrzewanie układu słuchowego

Deprywacja słuchowa, spowodowana obecnym przez miesiące, a nawet lata, choćby niewielkim niedosłuchem, najczęściej na tle przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Zbyt późne lub niewłaściwe protezowanie ubytków słuchu aparatami słuchowymi

Niekorzystny wpływ na możliwości przetwarzania informacji i koncentracji uwagi ma niedotlenienie w czasie snu najczęściej z powodu nadmiernie przerośniętego migdałka gardłowego, a także życie w społeczeństwie informacyjnym:

szum informacyjny: wysoka stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja, urządzenia mobilne) niosący za sobą:

nadmiar bodźców upośledzający możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzący do zaburzeń koncentracji uwagi,

ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz rówieśnikami.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

  • trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas
  • trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • łatwe odwracanie uwagi przez dźwięki z otoczenia
  • trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania i pisania, języków obcych)
  • nieumiejętność dłuższego utrzymania uwagi na zadaniu
  • częste „wyłączanie się”, sprawianie wrażenia nieobecnego
  • mylenie podobnie brzmiących wyrazów
  • przebyte przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha oraz obecność trudności w uczeniu się
Post_author_main_Profilowa

Autor Postu

Centrum Leczenia Zaburzeń Komunikacji PROFILOWA powstało z myślą o objęciu kompleksową opieką osób z wszelkiego typu problemami z komunikacją.Nasi Pacjenci to m.in. osoby z autyzmem, zespołem Downa, wadami wymowy, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością umysłową, jąkaniem, niedosłuchem, po udarach i urazach mózgu, z mutyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej.