+48 570 103 102

Ceny usług – Centrum „Profilowa”

Blurb_Pricing _List
Pricing list bar

Terapia logopedyczna i psychologiczna dostępne również online! Informacje pod numerem telefonu 570103102

LOGOPEDIA

Diagnoza Logopedyczna (60 min)

140 PLN

Terapia Logopedyczna (45 min)

110 PLN

Diagnoza surdologopedyczna (60 min)

140 PLN

Terapia surdologopedyczna (45 min)

110 PLN

Diagnoza neurologopedyczna (60 min)

150 PLN

Terapia neurologopedyczna (35 min)

110 PLN

Diagnoza miofunkcjonalna (9-99 lat) (60-90 minut)

300 PLN

Terapia miofunkcjonalna (9-99 lat) (30 minut)

150 PLN

Terapia miofunkcjonalna (9-99 lat) (45 minut)

180 PLN

Wystawienie zaświadczenia/opinii.

100 PLN

NEUROFLOW

Diagnoza Neuroflow

260 PLN

Re-diagnoza Neuroflow

160 PLN

Dodatkowa opinia pisemna

120 PLN

MOTORYKA

Diagnoza sprawności motoryki małej (45 min)

140 PLN

Terapia ręki (45 min)

110 PLN

Diagnoza rozwoju SI (jedno spotkanie – ok. 60 min)

150 PLN

Diagnoza składa się z trzech lub więcej spotkań obejmujących wywiad, obserwację oraz omówienie diagnozy.

Terapia SI (ok 45 min)

140 PLN

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Psychoterapia (45 min)

170 PLN

Konsultacja Psychologa

170 PLN

Konsultacja Psychologa dziecięcego

170 PLN

Terapia psychologiczna

120 PLN

Konsultacja psychiatryczna

220 PLN

Terapia par/rodzinna

200  PLN

Badanie Poziomu Inteligencji wraz z omówieniem wyniku

300  PLN

Wystawienie zaświadczenia/opinii.

100 PLN

FIZJOTERAPIA

Diagnoza fizjoterapeuty dziecięcego wraz z opracowaniem planu terapii

200 PLN

Fizjoterapia dziecięca (ok. 45 min)

150 PLN

Diagnoza fizjoterapeuty neurologicznego

250 PLN

Fizjoterapia neurologiczna (ok. 45 min)

200 PLN

DORADCA LAKTACYJNY

Konsultacja doradcy laktacyjnego

170 PLN

Wizyta kontrolna

140PLN

NEUROLOGIA

Konsultacja lekarza neurologa

220 PLN

PEDAGOGIKA

Trening czytania

120 PLN

Terapia pedagogiczna

150 PLN

Diagnoza pedagogiczna wraz z pisemną opinią (dysleksja/dysgrafia/dysortografia) – 3 spotkania

600 PLN

Icon metro-warning

Możliwość dojazdu do Pacjenta. Ceny do uzgodnienia.

Icon metro-warning

Terapia logopedyczna i psychologiczna dostępne również online! Informacje po numerem telefonu 570103102

Icon material-attach-money

Możliwość płatności kartą lub gotówką.