+48 570 103 102

Ceny usług – Centrum „Profilowa”

Blurb_Pricing _List
Pricing list bar

Terapia logopedyczna i psychologiczna dostępne również online! Informacje pod numerem telefonu 570103102

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

Konsultacja lekarza neurologa

220 PLN

Konsultacja neurologa dziecięcego

250 PLN

Konsultacja lekarza psychiatry

250 PLN

Konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego – (pierwsza – ok. 60 minut)

450 PLN

Konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego – (kolejna – ok. 30 minut) 

300 PLN

LOGOPEDIA

Diagnoza Logopedyczna (60 min)

150 PLN

Terapia Logopedyczna (45 min)

120 PLN

Diagnoza surdologopedyczna (60 min)

150 PLN

Terapia surdologopedyczna (45 min)

120 PLN

Diagnoza neurologopedyczna (60 min)

160 PLN

Terapia neurologopedyczna (35 min)

120 PLN

Diagnoza miofunkcjonalna (4-99 lat) (60-90 minut)

300 PLN

Terapia miofunkcjonalna (4-99 lat) (30 minut)

140 PLN

Terapia miofunkcjonalna (4-99 lat) (45 minut)

160 PLN

Wystawienie zaświadczenia/opinii.

120 PLN

Turnus neurologopedyczny 5-dniowy

1450 PLN

Turnus neurologopedyczny 10-dniowy

2700 PLN

Turnus neurologopedyczny 15-dniowy

4000 PLN

NEUROFLOW

Diagnoza Neuroflow

300 PLN

Re-diagnoza Neuroflow

160 PLN

Dodatkowa opinia pisemna

120 PLN

MOTORYKA

Diagnoza sprawności motoryki małej (45 min)

150 PLN

Terapia ręki (45 min)

120 PLN

Diagnoza rozwoju SI (jedno spotkanie – ok. 60 min)

160 PLN

Diagnoza składa się z trzech lub więcej spotkań obejmujących wywiad, obserwację oraz omówienie diagnozy.

Terapia SI (ok 50 min)

150 PLN

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Psychoterapia (45 min)

180 PLN

Wstępna/pierwsza konsultacja psychologa

180 PLN

Konsultacja Psychologa dziecięcego

180 PLN

Konsultacja psychologa (kolejna)

130 PLN

Terapia par/rodzinna

210  PLN

Badanie Poziomu Inteligencji wraz z omówieniem wyniku

310  PLN

Wystawienie zaświadczenia/opinii.

120 PLN

FIZJOTERAPIA

Diagnoza fizjoterapeuty dziecięcego wraz z opracowaniem planu terapii

210 PLN

Fizjoterapia dziecięca (ok. 45 min)

160 PLN

Diagnoza fizjoterapeuty neurologicznego

260 PLN

Fizjoterapia neurologiczna (ok. 45 min)

210 PLN

DORADCA LAKTACYJNY

Konsultacja doradcy laktacyjnego

180 PLN

Wizyta kontrolna

150PLN

PEDAGOGIKA

Trening czytania

120 PLN

Terapia pedagogiczna

160 PLN

Diagnoza pedagogiczna wraz z pisemną opinią (dysleksja/dysgrafia/dysortografia) – 3 spotkania

650 PLN

MASAŻE DŹWIĘKIEM (45 minut – 75 minut)

Sesja indywidualna dla osoby dorosłej

150 PLN

Sesja indywidualna dla dziecka powyżej 7 lat

150 PLN

Sesja grupowa dla 2 osób 

100 PLN/os.

Sesja grupowa dla 3 osób 

90 PLN/os.

Sesja grupowa dla 4 osób 

80 PLN/os.

Sesja grupowa dla 5 osób 

70 PLN/os.

Sesja grupowa dla 1 pary (rodzic + dziecko) 

200 PLN/para

Sesja grupowa dla 2 par (rodzic + dziecko)

160 PLN/para

Sesja grupowa dla 3 par (rodzic + dziecko)

140 PLN/para

Icon metro-warning

Więcej informacji o masażach dźwiękiem poniżej.

Icon metro-warning

Możliwość dojazdu do Pacjenta. Ceny do uzgodnienia.

Icon metro-warning

Bardzo prosimy o ewentualne odwoływanie wizyt najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji odwołania przez Pacjenta spotkania w dniu, w którym miało się ono odbyć, pobrana zostaje pełna kwota za wizytę

Icon material-attach-money

Możliwość płatności kartą lub gotówką.