+48 570 103 102

DLACZEGO TURNUS, A NIE ZWYKŁA TERAPIA?

Częstotliwość spotkań z logopedą podczas tradycyjnej komercyjnej terapii, czyli z reguły raz, dwa razy w tygodniu, bywa niewystarczająca. Szczególnie w przypadku osób, u których czas odgrywa ważną rolę – na przykład u osób po udarach, kiedy intensywna terapia może zdziałać cuda, natomiast brak odpowiedniego bodźcowania w niedługim czasie po udarze sprawia, że deficyty komunikacyjne stają się nieodwracalne lub o wiele trudniejsze do naprawy.

Podobnie sprawa wygląda u osób z autyzmem lub zespołami genetycznymi – intensywna terapia zapewniana podczas turnusu sprawia, że jej efekty udaje się utrzymać o wiele łatwiej niż przy rzadszych wizytach u specjalisty.

Niestety, sytuacja w przypadku terapii finansowanej przez Państwo (publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, NFZ) jest fatalna – niekiedy proponowane są wizyty u logopedy raz na dwa, trzy tygodnie, a czasem nawet co kilka miesięcy.

Turnus neurologopedyczny – dla kogo?

Turnusy są rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Osoby korzystające z turnusów neurologopedycznych to z reguły Pacjenci z autyzmem, deficytami neurologicznymi, afazją, dyzartrią, zespołami genetycznymi, po urazach mózgu. Jest to również wspaniała opcja dla rodzin, które chcą wesprzeć dziecko w niwelowaniu wady wymowy lub jąkania – intensywne oddziaływanie terapeutyczne przynosi świetne efekty i często stanowi lepszą alternatywę dla wielomiesięcznej lub wieloletniej terapii tradycyjnej. Jednym słowem, na turnusy neurologopedyczne zapraszamy wszystkich, którzy mają potrzebę intensyfikacji oddziaływań terapeutycznych.

JAK ZACZYNAMY?

Turnus poprzedza pełna diagnoza kompetencji językowych Pacjenta wraz z analizą dokumentacji medycznej i logopedycznej. Wówczas powstaje plan terapii „szytej na miarę”, ukierunkowanej na usprawnienie najbardziej problematycznych obszarów komunikacji, eliminację deficytów oraz rozwijanie funkcji poznawczych i umiejętności społecznych.

JAK TO WYGLĄDA?

Możliwość wykupienia turnusu 5-dniowego, 10-dniowego lub 15-dniowego.

*  5x w tygodniu odbywa się terapia neurologopedyczna/logopedyczna, a także dodatkowo, w zależności od potrzeb, 

*  3x w tygodniu konsultacja z psychologiem, integracja sensoryczna, terapia ręki, fizjoterapia lub terapia pedagogiczna.

JAKIE SĄ NASZE CELE?

*  usprawnianie mowy oraz innych form komunikacji

*  poprawa koncentracji, budowanie wspólnego pola uwagi

*  nauka czytania i pisania

*  wzbogacanie słownictwa

*  usprawnianie funkcji poznawczych

*  poprawa słuchu fonematycznego i funkcji słuchowych

*  usprawnianie pamięci

*  poprawa w zakresie rozumienia mowy oraz tekstu pisanego

*  rozwijanie funkcji społecznych

KTO PRACUJE Z PACJENTEM?

Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, zajmujący wysokie stanowiska również w służbie zdrowia i szkolnictwie. Są wśród nas dyrektorzy szkół, przedszkoli, a także asystenci z klinik szpitalnych. Ściśle ze sobą współpracujemy, aby zapewnić Pacjentom najlepszą opiekę oraz prawdziwie holistyczną terapię.

CENY

*  turnus 5-dniowy – 1450 zł

*  turnus 10-dniowy – 2700 zł

*  turnus 15-dniowy – 4000 zł

Post_author_main_Profilowa

Autor Postu

Centrum Leczenia Zaburzeń Komunikacji PROFILOWA powstało z myślą o objęciu kompleksową opieką osób z wszelkiego typu problemami z komunikacją.Nasi Pacjenci to m.in. osoby z autyzmem, zespołem Downa, wadami wymowy, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością umysłową, jąkaniem, niedosłuchem, po udarach i urazach mózgu, z mutyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej.