+48 570 103 102

Elektrostymulacja orofacjalna. Czym jest?

Elektrostymulacja orofacjalna jest techniką terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń mowy i połykania. Polega na stosowaniu niewielkich impulsów elektrycznych na określone obszary mięśni twarzy i gardła, w celu poprawy funkcji neuromięśniowych.

Elektrostymulacja orofacjalna może pomóc w wzmocnieniu mięśni, poprawie kontroli mięśniowej, zwiększeniu zakresu ruchu czy poprawie koordynacji mięśniowej, co przekłada się na poprawę mowy i połykania u pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi lub neuromięśniowymi. Ta metoda oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmuszając go do wysiłku, a tym samym usprawniając realizację poszczególnych głosek.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ZABIEGU ELEKTROSTYMULACJI:

– ślinienie,
– nawykowe otwieranie ust,
– zaburzenia skroniowo-żuchwowe,
– porażenie nerwu twarzowego,
– zaburzenia napięcia mięśniowego,
– opóźniony rozwój mowy,
– dyslalia obwodowa,
– afazja motoryczna,
– zaburzenia artykulacyjne – dyzartria,
– mowa nosowa – rynolalia,
– stan po usunięciu migdałka gardłowego – adenotomia,
– problemy podczas przyjmowania pokarmów i płynów – dysfagia,
– stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ZABIEGU ELEKTROSTYMULACJI:

– wszczepiony rozrusznik, endoprotezy i inne metalowe implanty,
– zmiany nowotworowe, silna arytmia serca i inne choroby serca,
– zaburzenia układu krążenia,
– nieuregulowane ciśnienie tętnicze,
– zaburzenia układu nerwowego (epilepsja, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
– zaburzenia czucia,
– ciąża,
– zmiany skórne, zmiany zapalne, oparzenia, odmrożenia,
– podczas chorób przebiegających z gorączką,
– zaburzenia psychiczne,
– utrudniony kontakt z pacjentem,
– bóle nieznanego pochodzenia,
– świeże urazy, okres pooperacyjny.

EFEKTY PO ZASTOSOWANIU ELEKTROSTYMULACJI:

– poprawa siły mięśni,
– przyrost masy oraz objętości mięśni,
– wzrost elastyczności tkanek mięśniowych,
– poprawa ukrwienia stymulowanego obszaru,
– wzrost pobudzenia tkanek,
– zapobieganie powstawania zrostów i zbliznowacenia,

PRZEBIEG ZABIEGU ELEKTROSTYMULACJI:

Podczas zabiegu wykorzystywany jest sprzęt SPORTS TENS 2 oraz elektrody. W zależności od potrzeby stosuje się dwie lub więcej elektrod. Większość elektrod rozmieszcza się w miejscu stymulacji, a jedną z nich np. na przedramieniu zamykając obieg. Czas trwania zabiegu jest dostosowany do wieku, możliwości i potrzeb pacjenta, standardowo trwa od 15 do 20 min. Najlepsze efekty uzyskuje się po zastosowaniu serii zabiegów odpowiednio zaplanowanych w czasie. Poprawę można zauważyć już po pierwszym zabiegu. W trakcie stosowania elektrostymulacji, pacjent może odczuwać delikatne mrowienie lub wibracje mięśni wokół elektrod. Zabieg jest bezbolesny. 

WAŻNE

Należy pamiętać, że zabiegi z wykorzystaniem elektrostymulacji są jedynie metodą wspomagającą terapię logopedyczną lub neurologopedyczną. Nie stanowią one metody zastępczej w procesie rehabilitacyjnym. Po przeprowadzeniu zabiegu ważne jest, aby pacjent regularnie wykonywał ćwiczenia narządów artykulacyjnych zgodnie z zaleceniami logopedy, aby utrzymać osiągnięte efektów.

Summary
Elektrostymulacja orofacjalna Lodz
Article Name
Elektrostymulacja orofacjalna Lodz
Description
Elektrostymulacja orofacjalna jest techniką terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń mowy i połykania. Polega na stosowaniu niewielkich impulsów elektrycznych na określone obszary mięśni twarzy i gardła.
Publisher Name
Centrum Zaburzeń Komunikacji PROFILOWA
Publisher Logo
Post_author_main_Profilowa

Autor Postu

Centrum Leczenia Zaburzeń Komunikacji PROFILOWA powstało z myślą o objęciu kompleksową opieką osób z wszelkiego typu problemami z komunikacją.Nasi Pacjenci to m.in. osoby z autyzmem, zespołem Downa, wadami wymowy, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością umysłową, jąkaniem, niedosłuchem, po udarach i urazach mózgu, z mutyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej.