+48 570 103 102

Specjalizacja: psychopedagogika, oligofrenopedagogika, neurologopedia, specjalista w zakresie terapii osób ze spektrum autyzmu

psychopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, logopeda i neurologopeda oraz nauczyciel dyplomowany, w trakcie studiów na kierunku „edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera”. Ponad 20-letni staż pracy w szkolnictwie specjalnym, dyrektor publicznej placówki oświatowej. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne jako pedagog specjalny. Prywatnie kochająca żona i mama trojga dzieci 🙂

Poznaj innych członków naszego zespołu