+48 570 103 102
mgr Paulina Pawlowska_Centrum_Zaburzen_komunikacji_Profilowa

Specializacja: logopedia, neurologopedia

Logopeda, neurologopeda, mgr Paulina Pawłowska.
Wyksztalcenie zdobyła na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka kierunków logopedia z
audiologią (studia licencjackie), logopedia (studia magisterskie) oraz neurologopedia (studia
podyplomowe). Pracę terapeutyczną łączy z pracą naukową – jest doktorantką kształcącą się
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ w dyscyplinie językoznawstwo.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w poradni pedagogiczno-psychologicznej,
podczas pracy w przedszkolu oraz w trakcie wolontariatów (np. w Łódzkim Towarzystwie
Alzheimerowskim i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym). Stale rozwija swój warsztat
pracy, uczestnicząc w szkoleniach (m.in. w zakresie logorytmiki, terapii ręki, mioterapii),
warsztatach oraz konferencjach naukowych.
Fanka włoskiej muzyki i wycieczek krajoznawczych, miłośniczka renowacji mebli 😉

Poznaj innych członków naszego zespołu