+48 570 103 102

Ćwiczenia dla dzieci z niedosłuchem | Neuroflow

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się u coraz większej liczby osób. Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych przeznaczony dla dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym.

  Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Prawidłowy odbiór impulsów dźwiękowych zależy nie tylko od dobrego funkcjonowania narządu słuchu, ale także od sprawności procesu analizy impulsów nerwowych, wędrujących z ucha do mózgu. Problemy ze słyszeniem i rozumieniem mowy ujawniają się również w niekorzystnych warunkach akustycznych. Za taki stan rzeczy odpowiadają zaburzenia centralnej części układu słuchowego.

Ćwiczenia Neuroflow | Niedosłuch ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Do najczęstszych objawów zaburzeń przetwarzania słuchu u dzieci należą:

 • mylenie podobnie brzmiących przekazów,
  trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem treści słownej,
  nierozumienie mowy w hałasie i w szumie,
  problemy z zapamiętaniem informacji przekazywanych kanałem słuchowym,
  szybko występujące zmęczenie i wyłączanie się z rozmowy,
  szczególna nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • problemy z różnicowaniem dźwięków,
  problemy z doborem słów i z konstruowaniem płynnych wypowiedzi,
  absorbcja informacji wymagająca nieco dłuższego czasu,
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku,
  często występujące zapalenie uszu w okresie dziecięcym,
  długo utrzymująca się wada wymowy lub opóźniony rozwój mowy,
  przerośnięty migdałek gardłowy,
 • wtórne problemy w poprawnej wymowie słów.

Brak diagnozy niedosłuchu | Neuroflow

Trening Słuchowy ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Brak diagnozy oraz podejścia terapeutycznego generuje w późniejszym czasie problemy w nauce szkolnej. Im wcześniej rozpocznie się terapię z dzieckiem niedosłyszącym, tym szansa na poprawę funkcjonowania pacjenta będzie większa.


U pacjentów z tego typu zaburzeniami wczesne rozpoczęcie terapii minimalizuje negatywny wpływ dysfunkcji na rozwój. Anomalie budowy anatomicznej czy zaburzenia neurologiczne generujące dysfunkcje słuchowe, które w zakresie mowy czynnej są podstawą do rozpoczęcia terapii. Obecnie zauważalny jest wzrasta świadomość rodziców, opiekunów oraz wiedzy naukowej specjalistów. Determinuje ona objęcie opieką od najmłodszych lat dzieci, których prawidłowy rozwój jest zaburzony. Na bazie doświadczeń lat poprzednich powstają nowe programy do diagnozy i terapii. Dlatego tak ważna jest diagnoza z udziałem neurologa, audiologa, logopedy, pedagoga oraz psychologa, która usprawni i skoryguje zaburzenia sprzężone mowy często występujące u małych pacjentów z niedosłuchem.

Od pewnego czasu możemy pochwalić się pierwszym w Polsce interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych Neuroflow. Program pozwala na dostosowanie tempa i rodzaju ćwiczeń do potrzeb, a także możliwości dziecka oraz dyspozycyjności rodziców. Może być prowadzony zarówno w domu pacjenta, jak i w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest indywidualnie do możliwości każdego dziecka

Jakie ćwiczenia powinno wykonywać dziecko?

Ćwiczenia Słuchowe | ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Na początku warto rozróżnić dwa pojęcia: wychowanie słuchowe i trening słuchowy. O wychowaniu słuchowym mówimy, kiedy niedosłuch jest zdiagnozowany przed procesem nauki mowy. W takim przypadku konieczne jest, by najpierw skupić się na świadomości dźwięku u dziecka. Sam fakt jego istnienia jest dla niego jeszcze czymś nowym

 i nietypowym. Musi się więc do niego przyzwyczaić, by z czasem zacząć go rozpoznawać i odpowiednio analizować.

 Natomiast trening słuchowy skierowany jest do dzieci niedosłyszących, gdy dziecko przeszło już proces nauki mowy. Wykonywane ćwiczenia mają za zadanie przywoływać i wykorzystywać znane już dźwięki.

Oto lista elementów, które powinny zawierać ćwiczenia dla dzieci z wadą słuchu: ćwiczenia powinno wykonywać dziecko:

 • zmiany natężenia dźwięków (wysokie i niskie),
 • różna lokalizacja dźwięków w pomieszczeniu,
 • dźwięki powinny trwać naprzemiennie krótko i długo,
 • powinna zmieniać się ilość sygnałów akustycznych,
 • zmiany tempa i rytmu dźwięków.

Dziecko powinno reagować na dźwięk oraz rozróżniać czy następujące po sobie sygnały akustyczne są takie same, czy różne. Z czasem będzie rozpoznawać dźwięki o różnych cechach np.: szczekanie psa, dzwonek do drzwi. Powinno nauczyć się prawidłowo odczytywać zasłyszane różnice. Swoje obserwacje musi skonsultować z rodzicem jak poprawnie je interpretować. To zaś stanowi wstęp do rozumienia mowy i w końcu do sprawnego porozumiewania się z otoczeniem.

W zależności od wady narządu słuchu po odpowiedniej diagnostyce, dla pewnej grupy osób czy do pewnego typu ćwiczeń potrzeby jest aparat słuchowy.

Typy ćwiczeń Neuroflow

1. Instrumenty muzyczne | Neuroflow

Ćwiczenia Słuchowe z instrumentami muzycznymi | ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Ćwiczenia z instrumentami polegają na wykonywaniu określonych czynności po usłyszeniu dźwięku. Do tych zabaw rozwojowych potrzebny będzie bębenek, tamburyn albo trąbka. W ten trening wpleciona może być także mowa werbalna. Potrzebna jest ona na przekierowanie uwagi dziecka na poszczególne zadania. Ciekawym rozwiązaniem są także ćwiczenia łączące muzykę i ruch ze świadomością dźwięku.

2. Naśladownictwo | Neuroflow

Ćwiczenia Słuchowe naśladownictwo | ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Kolejnym typem ćwiczeń są zabawy polegające na naśladownictwie, dzięki nim dziecko trenuje samodzielne wydawanie dźwięków. Te zabawy są szczególnie korzystne dla osób mających problemy z kontaktem werbalnym.

Trening Neuroflow – dzieci wiek szkolny

Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny: opowiadania, wiersze, zagadki. Treść opowiadań, baśni dostosowany jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci.

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza – dzieci odpowiadają na pytania związane           z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania i zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność, skupienie oraz pamięć krótkotrwałą.

Wspólne zajęcia, to czas, w którym dziecko z rodzicem lub terapeutą ćwiczy rozumienie słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacji i uważnego słuchania oraz usprawnia kontakt z otoczeniem. To bardzo ważne podczas nauki szkolnej.

W czasie tego treningu dziecko skoncentrowane jest na:

 • utrzymaniu uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie,
 • różnicowaniu dźwięków mowy, nauce czytania i pisania, nauce języków obcych,
 • zachowaniu podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób lub gdy należy słuchać i jednocześnie rysować,
 • wydłużeniu pamięci słuchowej,
 • rozwijaniu mowy, prawidłowej artykulacji i melodii języka (prozodii)

W efekcie możemy liczyć na poprawę wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Trening Neuroflow – korzyści

 • poprawa pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań,
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Przebieg treningu słuchowego | Neuroflow

Przebieg Terapii Neuroflow | ŁÓDŹ – Centrum Profilowa

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanych diagnostów metody Neuroflow, na podstawie, której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trening odbywa się w domu dziecka/pacjenta pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty.

Cała dwuetapowa terapia trwa około 5 miesięcy.

 Pierwszy oraz drugi etap terapii obejmuje 12 tygodni. W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Neuroflow- Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neuro- rehabilitacji audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Treningu Słuchowego Neuroflow jest możliwość prowadzenia go zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w domu wspólnie z jednym z rodziców.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego ang. auditory processing disorder APD, opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego, czyli badanie wyższych funkcji słuchowych.    W codziennej praktyce dzieci mają różnorodne objawy zaburzeń słuchu, ale badania wykazały, że z punktu patofizjologii i mechanizmów prowadzących do tych zaburzeń możemy obserwować jeden lub kilka profili klinicznych APD:

-zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie,
-zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku,
-zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami.

Dobry słuch oraz poprawne rozumienie mowy, to kluczowe umiejętności pozwalające na prawidłowy rozwój osobowy. Wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego na wczesnym etapie rozwoju znacznie zwiększa szanse dziecka na skuteczną rehabilitację. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza i systematyczna praca.

Summary
Ćwiczenia dla dzieci z niedosłuchem | Neuroflow
Article Name
Ćwiczenia dla dzieci z niedosłuchem | Neuroflow
Description
Przydatny trening wyższych funkcji słuchowych przeznaczony dla dzieci z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym
Author
Publisher Name
Centrum Leczenia Zaburzeń Komunikacji Profilowa
Publisher Logo
Post_author_main_Profilowa

Autor Postu

Centrum Leczenia Zaburzeń Komunikacji PROFILOWA powstało z myślą o objęciu kompleksową opieką osób z wszelkiego typu problemami z komunikacją.Nasi Pacjenci to m.in. osoby z autyzmem, zespołem Downa, wadami wymowy, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością umysłową, jąkaniem, niedosłuchem, po udarach i urazach mózgu, z mutyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej.